מטבח מוסדי

המלאי הגדול בארץ של חלקי חילוף למטבח התעשייתי והמוסדי, 
לציוד אמריקאי ואירופאי .