חדרים נקיים

ייצור מתקני נירוסטה שונים לסביבה סטרילית, 
לחדרים נקיים, ולתעשיות המפרמצבטיות בישראל