עגלת מגשים

בעיה

שינוע בטוח של מגשים חמים מלאים במאפים

פתרון
בניית עגלה עם מסילות עבור המגשים היוצאים מהתנור, עם ידית שינוע מתכוננת ליציבות מרבית ושינוע בטוח ברחבי המאפיה או המטבח.
מידות העגלה הותאמו באופן מדויק למידות המגשים הקיימים של הלקוח.