נגד עומס

בעיה

בניית לוח חשמל לנגד עומס הנמצא בשטח

פתרון
בניית לוח חשמל לנגד העומס הבנוי מנירוסטה
נבנתה מאחור קופסא פנימית אטומה לגמרי ובכך מוגנת מגשמים או מזג אוויר קשה,
בתוך הקופסא נבנה לוח חשמל בהתאם לדרישות. 
הנמצא בשטח