טרמוקפל עם ניפל הברגה

בעיה

בניית טרמוקפל לפי דרישת הלקוח

פתרון

טרמוקפל סוגים שונים עם ניפל הברגה לפי דרישה וכבל אורך לפי דרישה