אלקטרודת גובה מים לחומצות

בעיה

בדיקת גובה מים בנוזל חומצתי

פתרון

אלקטרודות גובה מים עם ניפל וקופסה אלומיניום לחיבורים מוגנים מנוזלים חומצתיים.