מצוף גובה מים לחומצות

בעיה

בדיקת גובה נוזל לחומצות

פתרון

מצוף גובה מים פלסטי, המתאים לשהייה בנוזל חומצתי,  אורך לפי דרישה עם קופסא חיבורים פלסטי וכבל עם שרשור פלסטי אורך לפי דרישה