מדרגות בשילוב נירוסטה ועץ

בעיה

בניית מדרגות דקורטיביות משלובות עץ ונירוסטה

פתרון
עבודה בשילוב עם נגר עץ בבחירת הלקוח, הנירוסטה מהווה בסיס לכל מדרגה ואת הבסיס היציב למעקה,
כל מדרגה מחופה בעץ וכן מקום האחיזה במעקה, בנוסף משולב העץ בתומכי המעקה באופן דקורטיבי.