חריטה

בסייטק מכונת חריטה בסמרור, לקבלת תוצאה מדויקת.