מעקה למדרגות של בימת ארון הקודש

בעיה

מעקה עבור הבימה של ארון הקודש

פתרון

יצירת מעקה מנירוסטה בתוספת קישוטי שבעת המינים והמילים שיר המעלות