מיחם 1500 ליטר

בעיה

מיחם עבור ישיבה המונה מאות בחורים

פתרון

ייצור מיחם של 1500 ליטר, מעל 7,000 כוסות וכן בניית מעמד יציב למיחם