מיחם 1500 ליטר

בעיה

מיחם עבור ישיבה המונה מאות בחורים

פתרון

ייצור מיחם של 1500 ליטר (מעל 7,000) כוסות וכן בניית מעמד יציב למיחם