מדיניות

 
חברת סייטק מחויבת לפעול ולעמוד בכל הדרישות החוזיות עם לקוח וכן בדרישות החוקים, התקנות והתקנים לפעילות החברה .
 
ההנהלה הבכירה, המנהלים והעובדים מחויבים לנקוט בדרכים האפשריות על מנת להבטיח שיפור מתמיד בתהליכי ייצור, איכות המוצר ואיכות השירות ללקוח.
 
מדיניות האיכות- מתנהלת בהתאם לדרישות האיכות המותאמות לתקן 2008:ISO 9001 ו- CE.
 
החברה תקצה את המשאבים הנדרשים לרבות הדרכת עובדים וקבלני משנה, ליישום את יעדי האיכות, אספקת סחורה במועד ושביעות רצון הלקוחות באופן תמידי.