ציוד עזר לחדר נקי

בעיה

היעדר אפשרות להכנסת עגלות/ציוד שאינו סטרילי לחדר נקי

פתרון

ייצור עגלות מנירוסטה בהתאם לדרישת הלקוח לשיפור וייעול תהליכים בחדר נקי