סבכות נירוסטה

בעיה

כיסוי מעבר מים לשימוש עוברים ושבים

פתרון

 סבכות נירוסטה לכיסוי תעלות מים