נירוסטה למעבדות פרמצבטיות

בעיה

הוספת משטחי עבודה בסביבה סטרילית, המתאימים לצרכי המעבדה

פתרון
בניית משטח עבודה מיוחד המתאים לדרישות במעבדות פרמצבטיות