מעטפת לבאנד

בעיה

הצורך במעטפת מנירוסטה שתהיה בגודל זהה לגוף חימום הבאנד שנמצא בתוכה

פתרון
 
בניית מעטפת מנירוסטה בהתאם למידות עשויה כולה  מנירוסטה